Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft

Procambarus acutus

Herkenning

photo Foto door Kevin Scheers

De gestreepte Amerikaanse rivierkreeft kan tot 13 cm lang worden, zonder inbegrip van de scharen. Volwassen dieren zijn doorgaans rood gekleurd. Er loopt een duidelijke zwarte band over de gehele lengte van het achterlijf, geflankeerd door contrasterende lichtere banden. Ook blekere, oranje tot zandkleurige, exemplaren komen af en toe voor. De rode, slanke, scharen hebben witte en zwarte knobbels en daardoor is de soort eenvoudig te onderscheiden van de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii), die duidelijke rode knobbels op de scharen heeft. Jonge dieren zijn bruingrijs tot groengrijs met een donkere tekening op het achterlijf, maar zijn moeilijk van de rode Amerikaanse rivierkreeft te onderscheiden. Het rostrum is toelopend maar korter en minder spits dan bij de rode Amerikaanse rivierkreeft.

Verspreiding

Momenteel zijn er slechts vier gevestigde populaties bekend in Vlaanderen, meer bepaald in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Verspreide waarnemingen buiten deze populaties en provincies wijzen erop dat de verspreiding van de soort nog niet goed gekend is. In Wallonië is de soort voorlopig nog niet waargenomen.

Verpreidingskaart

Habitat

De gestreepte Amerikaanse rivierkreeft komt in Vlaanderen in verschillende types wateren voor: grachten, vijvers en beken. De soort heeft in zijn natuurlijke verspreidingsgebied een voorkeur voor ondiep water en komt ook voor in jaarlijks droogvallende waterlichamen. Bij droogte trekt hij zich terug in zelfgegraven gangen. Bij het zoeken naar nieuwe habitats kan deze uitheemse rivierkreeft over land lopen. De gestreepte Amerikaanse rivierkreeft zou toleranter zijn voor lage temperaturen dan de rode Amerikaanse rivierkreeft.

Introductie

De soort wordt vooral binnengebracht via de aquarium- en vijverhandel. In Noord-Amerika wordt hij buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied ook vaak geïntroduceerd voor consumptie.