Verspreiding en resultaten

In ontwikkeling.

Onderstaande kaart toont welke locaties tot nu toe werden vastgelegd om door onze burgerwetenschappers gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van invasieve rivierkreeften. Je kan hier ook de observaties die tijdens het project worden doorgegeven en de historische waarnemingen bekijken (zie kaart lagen). Wil je ook meehelpen met het in kaart brengen van de verspreiding van deze uitheemse, invasieve rivierkreeften? Meld je dan hier aan.