Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft

Faxonius limosus

Image by Xavier Vermeersch

Herkenning

Foto Foto door Wietse Chanet

De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft wordt tot 12 cm lang (scharen niet inbegrepen). Volwassen dieren zijn grijs tot grijsbruin met twee rijen wijnrode vlekken op het achterlijf. De scharen hebben een duidelijk oranje-zwart gekleurde punt, wat aan de onderzijde duidelijk zichtbaar is. Op de wang achter het oog is een groepje scherpe stekels te zien. Jonge exemplaren zijn vaak egaal grijs, maar de kleine schaartjes hebben doorgaans toch al de typerende oranje-zwarte punt. Het rostrum is niet toelopend maar vertoont twee parallelle richels. De soort is makkelijk te onderscheiden van de overige rivierkreeften door de wijnrode vlekken, de aanwezigheid van een groepje wangstekels, de oranje-zwarte punt van de schaar en het niet toelopend rostrum.

Opgelet: In onze buurlanden zijn nog vier andere uitheemse soorten van het genus Faxonius aanwezig die ook bij ons zouden kunnen opduiken.

Verspreiding

De soort is verspreid over heel Vlaanderen, maar vooral in de Kempen zeer algemeen. Hij komt vooral voor in grotere plassen, kanalen, rivieren en beken. De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft is al in België aanwezig sinds 1960 en heeft zich intussen in nagenoeg heel het land gevestigd.

Verpreidingskaart

Habitat

Deze uitheemse rivierkreeft wordt voornamelijk gevonden in grotere permanente wateren zoals rivieren, beken, kanalen, plassen en vijvers. Hij wordt uiterst zelden gezien in kleinere wateren zoals poelen of sloten.

Introductie

De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft is in België terecht gekomen vanuit een geïntroduceerde populatie in Duitsland. Daarnaast wordt de soort soms aangeboden in de vijverhandel.

Informatiefiche

Informatiefiche

Naast Faxonius limosus wordt soms ook de wetenschappelijke naam Orconectes limosus voor de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft gebruikt.