Europese rivierkreeft

Astacus astacus

Image by Xavier Vermeersch

Herkenning

Foto Foto door Xavier Vermeersch

Deze robuuste soort kan tot 18 cm lang worden. Het dier is meestal bruin of grijsgroen van kleur, maar kan ook blauw zijn. De carapax is hoogstens ruw, maar is niet gestekeld zoals bij de Turkse rivierkreeft.

De scharen van volwassen dieren zijn aan de onderzijde roodbruin. Het rostrum is bij deze soort niet toelopend en de areola zijn breed.

Verspreiding

De Europese rivierkreeft is de enige inheemse rivierkreeft in België en kwam vroeger voor in het oosten van Vlaanderen en in Wallonië.

Ten gevolge van een verslechterende waterkwaliteit en overbevissing is de soort uitgestorven in Vlaanderen. De laatste waarneming gebeurde in 1945. Recent zijn er opnieuw enkele dieren gezien, deze zijn echter ontsnapt uit gevangenschap.

Verpreidingskaart

Habitat

De soort kwam vroeger voor in kleinere stromende wateren en vijvers met goede waterkwaliteit, maar is heden uitgestorven in Vlaanderen.